BAGĀTĪGS DROŠĪBAS APRĪKOJUMS

Rexton aprīkots ar bagātīgu mūsdienīgāko drošības aprīkojumu, kas palīdz izvairīties no negadījumiem un samazināt zaudējumus.  Arī braukšana ir kļuvusi daudz vienkāršāka.

 

Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma

Autonomās avārijas bremzēšanas sistēmas kameras sensori novēro apkārtējo vidi, lai noteiktu iespējamos sadursmes draudus. Sistēma automātiski nobremzē automašīnu, cenšoties izvairīties no sadursmes, vai vismaz samazinot sadursmes sekas. Sistēma darbojas, ja automašīna brauc ar ātrumu 8–60 km/h.

Brīdinājums par frontālo sadursmi

Ja kameras sensori konstatē, ka automašīnai pārlieku tuvu atrodas cits transportlīdzeklis vai gājējs, sistēma brīdina par iespējamu frontālo sadursmi. Sistēma darbojas, ja automašīna brauc ar ātrumu, kas mazāks nekā 180 km/h.

Braukšanas atbalsta sistēma

Sistēma brīdina vadītāju, ja automašīna ir novirzījusies no sava taisnvirziena ceļa.

Tālo gaismu automātiskās ieslēgšanas sistēma

Ja sistēma konstatē pretī braucošu transportlīdzekli vai dienas apgaismojumu, tad transportlīdzeklī ieslēgtās tālās gaismas automātiski tiek nomainītas uz tuvajām gaismām.  Sistēma darbojas, ja ātrums, ar kādu tiek vadīta automašīna, ir lielāks nekā 35 km/h.

Satiksmi regulējošo zīmju atpazīšanas sistēma

Sistēma uzrauga priekšā esošās satiksmi regulējošās zīmes. Spēkā esošie ātruma ierobežojumi un brīdinājumi par ātruma pārsniegšanu vadītājam tiek parādīti uz ierīkotā digitālā ekrāna.

Stāvvietā novietošanas sistēmas sensori priekšpusē un aizmugurē

Sensori, kas ierīkoti automašīnas priekšējā un aizmugurējā daļā, brīdina par šķēršļiem, atvieglojot automašīnas novietošanu stāvvietā sarežģītos apstākļos.

 

Vējstikla tīrītāji un kalnu bremzes

Aprīkojums drošai braukšanai.